Dojčenie

Laktačné poradenstvo

Je nespochybniteľné, že dojčenie je pre zdravie dieťaťa mimoriadne dôležité. Podľa štúdií WHO je dojčenie zodpovedné za 80 % zdravia človeka v dospelosti, pričom ovplyvňuje nielen zdravie dieťaťa, ale aj zdravie matky.

Naše centrum vzdeláva tehotné a dojčiace matky. Učíme matky, prečo a ako začať dojčiť a ako vyzerá správny začiatok dojčenia.

Pomáhame matkám v prvých dňoch po pôrode so správnou polohou a s prisatím na prsník. Venujeme sa otázkam rozoznania reálneho pitia z prsníka, upokojenia dieťaťa a jeho uspania, predchádzania plaču, atď. Jednoducho, naučíme vás rozoznať potreby dieťaťa.

Naučíme vás, ako prisať dieťa, ktoré odmieta prsník, ako zlepšiť dojčenie tak, aby matku dojčenie nebolelo, ako často dojčiť a podobne.

Odporúčame účasť na stretnutiach našej podpornej skupiny dojčiacich matiek, kde sa matky pravidelne stretávajú a vzájomne si vymieňajú osobné skúsenosti a nové informácie súvisiace s dojčením. Prečo pokračovať v dojčení, ako zvládnuť dojčenie po šiestom mesiaci veku dieťaťa, časté nočné budenie, koliky a podobne.

Podporné skupiny dojčiacich matiek sú významným nástrojom na to, aby matky neodstavovali svoje dieťa predčasne len preto, že nemajú dostatok informácií.

Kurzy a workshopy: Príprava na dojčenie, pomoc a podpora pri dojčení

Napriek tomu, že dojčenie je prirodzená vec, niekedy dokáže čerstvú mamičku poriadne potrápiť. Mnohým problémom sa však dokáže vyhnúť, ak je na ne vopred pripravená.

Detské poradenské centrum SMILE&WALK sa venuje nielen dojčiacim matkám, ale aj komplexnej príprave budúcich mamičiek.

Témy, ktoré by vás mohli zaujímať

 • dojčenie a jeho význam pre dieťa a matku
 • správny začiatok a význam kontaktu koža na kožu
 • význam samoprisatia
 • polohy pri dojčení a ich nácvik
 • ako zistiť, či dieťaťa dostatočne pije
 • dĺžka a frekvencia dojčenia
 • najčastejšie problémy pri dojčení
 • dlhodobé dojčenie a jeho význam
 • adoptívne dojčenie
 • dojčenie dvojičiek
 • vplyv alkoholu, fajčenia a drog na dieťa počas dojčenia

Kurz je určený tehotným ženám, ktoré čakajú prvé dieťa, ale aj ženám, ktoré už rodili a ktorým sa dojčenie nedarilo. Súčasťou kurzu sú ukážky fotografií, videa a praktický nácvik s manipulačnou bábikou.

Laktačné podporné skupiny, tzv. podporky

Podporné skupiny dojčiacich matiek sú významným nástrojom na to, aby matky neodstavovali svoje deti predčasne len preto, že nemajú dostatok informácií. Fľaša s umelým mliekom je síce na prvý pohľad pohodlnejším riešením, avšak väčšinou nie je nevyhnutná a najmä pre zdravie dieťaťa do budúcnosti je skôr limitujúcim prvkom.

V laktačných podporných skupinách môžu ženy v rozličných štádiách materstva vidieť v praxi špecifiká dojčenia detí rôzneho veku, vymieňať si skúsenosti, spoznávať nových ľudí, a tak na materskej dovolenke nezostať v izolácii. Zároveň vytvárajú optimálne podmienky na vzájomnú spontánnu podporu.

Stretnutia sa uskutočňujú pod dohľadom skúsenej poradkyne pri dojčení, ktorá je garantom odbornosti.

Prednášky: Dojčenie

 • Správny začiatok je dôležitý, význam kontaktu koža na kožu
 • Význam materského mlieka
 • Adoptívne dojčenie
 • Alkohol a fajčenie
 • Dlhodobé dojčenie
 • Dojčenie dvojičiek
 • Bolestivé bradavky
 • Zvýšenie tvorby mlieka
 • Spoločné spanie

Poznámka: Nové témy prednášok budeme dopĺňať podľa požiadaviek klientov.