Starostlivosť o dieťa

Odborné poradenstvo: Správna manipulácia s dieťaťom počas celého dňa

Správna manipulácia s dieťaťom v súlade s jeho potrebami pri zohľadnení najnovších poznatkov v oblasti psychomotorického vývinu je základným predpokladom prehĺbenia vzájomného porozumenia a citovej väzby medzi dieťaťom a rodičmi.

Celodenná starostlivosť o dieťa vychádza z tzv. handlingu, 24-hodinovej manipulácie s dieťaťom.

Cieľom tejto metódy je umožniť dieťaťu osvojiť si správne motorické vzorce, ktoré sú dôležité pre jeho ďalší vývin.

Zahŕňa spôsob, ako sa dieťaťa dotýkať a ako s ním manipulovať pri každodenných aktivitách. Napríklad dvíhanie, pokladanie, nosenie v náručí, využívanie aktívnych, relaxačných, uvoľňujúcich a sociálnych polôh tak, aby bol podporovaný jeho zdravý vývin.

Tento koncept je aj súčasťou terapie u vývinovo oneskorených detí a detí s vývinovými chybami.

Kurzy a workshopy: Nácvik manipulácie s dieťaťom

Kurz je určený nastávajúcim rodičom, rodičom s deťmi do štvrtého mesiaca a starým rodičom.

Naučíme vás:

 • Ako dieťa dvíhať, nosiť a podávať z náruče do náruče.
 • Ako dieťa pretáčať z chrbátika na bruško a späť.
 • Ako ho motivovať k pohybu.
 • Rozpoznávať aktívne a pasívne polohy nosenia detí.
 • Ako ho ukladať do postieľky či autosedačky.
 • Ako s dieťaťom oddychovať.
 • Zásady a význam komunikácie a hry s dieťaťom.
 • Význam používania páperovej perinky.
 • Správne manipulovať s dieťaťom. Zásady manipulácie s ohľadom na psychomotorickú vyspelosť.
 • Ako správne dieťa obliekať vzhľadom na imunitu a zdravý vývin jeho pohybového aparátu.
 • Význam pravidelného denného režimu a pravidlá dodržiavania rituálov. Ukladanie na spánok, kúpanie, dojčenie, obliekanie, ranné vstávanie a kŕmenie.
 • Ako dieťa otužovať od narodenia. Kedy a ako začať s otužovaním. Formy a význam otužovania, vzduchové kúpele a otužovanie pomocou vody.

Niektoré nácviky v rámci jednotlivých tém realizujeme aj s nácvičnými bábikami, ktoré sú našim klientom v našom centre k dispozícii.

Ponúkame aj samostatné kurzy a poradenstvo pre oteckov.

Baby masáže

Masáž je najjednoduchší a najprirodzenejší spôsob ľudskej komunikácie.

Charakteristickým znakom masáže dieťaťa je dotyk, ktorý pomôže, vylieči a poteší… Posilňuje pocit tepla, lásky a istoty. Je to najjednoduchší a najprirodzenejší spôsob ľudskej komunikácie.

Účinky masáže na deti:

 • zlepšenie spánkového rytmu
 • zbavenie napätia
 • ovplyvňovanie krvného obehu, a tým aj činnosti vnútorných orgánov
 • ovplyvňovanie svalstva, jeho spevnenie a uvoľnenie
 • posilnenie peristaltiky črieva podpora trávenia
 • uvedomovanie si vlastného tela
 • získavanie dôvery k masírujúcim rodičom
 • učenie sa relaxovať

Prednášky: Správna manipulácia s dieťaťom

 • Ako s dieťaťom správne manipulovať. Zásady správnej manipulácie s ohľadom na psychomotorickú vyspelosť. Ako dieťa dvíhať, nosiť a podávať z náruče do náruče. Ako dieťa pretáčať z chrbátika na bruško a späť. Ako ho ukladať do postieľky a autosedačky.
 • Ako s dieťaťom oddychovať. Zásady a význam komunikácie a hry s dieťaťom.
 • Význam pravidelného denného režimu a pravidlá dodržiavania rituálov.
 • Ukladanie na spánok, kúpanie, dojčenie, obliekanie, ranné vstávanie a kŕmenie. Význam páperovej perinky.
 • Otužovanie dieťaťa od narodenia. Kedy a ako začať s otužovaním. Formy otužovania – psychické a fyzické. Vzduchové kúpele, otužovanie pomocou vody a význam aktívneho pohybu pre otužilosť organizmu.
 • Vplyv obliekania na imunitu a zdravý vývin pohybového aparátu.