O nás

Milí rodičia,

snom každého z nás je mať zdravé a šťastné dieťa pripravené úspešne sa zaradiť do života. V súčasnosti na zodpovedné plnenie rodičovského poslania nestačí len láska a trpezlivosť. Moderný rodič si už nevystačí len s materinským či otcovským inštinktom.

Mgr. Mária KOLLÁROVÁ Nárast počtu detí s poruchami psychomotorického vývinu sa stáva každodennou realitou.Niektoré vývinové chyby sa prejavia hneď po narodení dieťaťa, iné až neskôr. Ich nesprávne alebo neskoré riešenie môže viesť k natrvalo chybnému držaniu tela, ochoreniam chrbtice a vnútorných orgánov, plačlivosti a nespokojnosti, nesústredenosti, rečovým poruchám a podobne.

Treba si uvedomiť, že mnohé chyby sa v neskoršom veku odstraňujú ťažšie alebo vôbec, a tak človeka sprevádzajú po celý život. Mnohým zdravotným problémom dieťaťa však rodič v spolupráci s odborníkom dokáže včas a úspešne predchádzať.

V našom detskom poradenskom centre vám pod vedením skúsených odborníkov radi odpovieme na vaše otázky a pomôžeme vám získať vedomosti, skúsenosti a zručnosti potrebné na správne a efektívne zabezpečenie zdravého a harmonického vývinu vášho dieťaťa.

Naším cieľom je ľahkou, zrozumiteľnou a citlivou formou pripraviť odborne zdatného rodiča, ktorý by mal vedieť svoje dieťa správne pripraviť do života od útleho veku po telesnej i duševnej stránke.

Pri našej práci vychádzame z najmodernejších poznatkov a trendov v oblasti psychomotorického vývinu detí vo svete. Jednou z metodík, ktoré využívame v našej praxi, je metodika Evy Kiedroňovej, ktorá je celosvetovo uznávanou autorkou unikátnej metódy zameranej na starostlivosť o dojčatá a ich rozvoj. Je úspešnou autorkou odborných kníh pre matky a organizátorkou mnohých odborných seminárov a konferencií pre odbornú verejnosť.

Naučíme vás, ako správne dieťa držať, pestovať, ako sa s ním hrať a ako ho polohovať. Čo rozvíjať a čoho sa naopak vyvarovať v rannom období jeho vývinu tak, aby jeho komplexný psychomotorický vývin bol optimálny.

Dozviete sa, ako dieťa správne motivovať a stimulovať k jeho vlastným pohybovým návykom. Súčasťou komplexnej ponuky je aj vzdelávanie v oblasti laktačného poradenstva.

Ak máte záujem dozvedieť sa o moderných a komplexných prístupoch k problematike psychomotoriky dieťaťa viac, kontaktujte nás. Veríme, že sa už po prvých návštevách detského poradenského centra SMILE&WALK presvedčíte, že ste sa rozhodli správne.

Ďakujeme vám vopred za dôveru a tešíme sa na stretnutie s vami.

Majka Kollárová

Vaša spokojnosť je pre nás samozrejmosťou

  • Komplexnosť poskytovaných služieb
  • Profesionálne zázemie
  • Individuálny prístup
  • Časová flexibilita aj mimo konzultačných hodín
  • Prídeme aj k vám
Poznámka: Detské poradenské centrum svojimi aktivitami vhodne dopĺňa zariadenia medicínskeho charakteru a aktívne s nimi spolupracuje.