Podporná skupina dojčenia

Na laktačných podporných skupinách môžu mamičky v rozličných štádiách materstva vidieť v praxi špecifiká dojčenia detí rôzneho veku,
vymieňať si skúsenosti, spoznávať nových ľudí a tak na materskej dovolenke nezostať v izolácii.
Stretávame sa každý prvý utorok v mesiaci od 10.00 do 12.00 hod. Vstup 5 eur. Rezervácia miesta potrebná.

Začíname s príkrmom

Milé mamičky,
srdečne vás pozývam na stretnutie s odborníkom na výživu MUDr. Janou Babiakovou,PhD.,MPH

na tému: PRÍKRMY

Výživa detí, prvé príkrmy, kedy a ako začať…

Ak máte chuť dozvedieť sa niečo nové, alebo si overiť vaše postupy, príďte medzi nás.
Stretneme sa 19.11.2019 o 16.00hod. Vstup 20 eur. Rezervácia miesta potrebná.

Psychomotorika 0-6 mesiacov

CIEĽOM JE VEDIEŤ SPRÁVNYM SPÔSOBOM SLEDOVAŤ PREJAVY DIEŤAŤA, MOTIVOVAŤ HO K AKTÍVNEMU POHYBU A STIMULOVAŤ
K POSTUPNÉMU ROZVOJU DÔLEŽITÝCH ZRUČNOSTÍ.

 • Psychomotorický vývin, vnútorné a vonkajšie podmienky, ktoré ho ovplyvňujú.
 • Vplyv rodičov na vývin dieťaťa.
 • Rizikové faktory vzniku zdravotných odchýlok.
 • Vrodené reflexy, ich poznanie, význam a využitie.
 • Objavovanie zmyslových orgánov, aktivita hrubej a jemnej motoriky.

Stretneme sa 01.02.2020 Vstup 45eur., pre rodičovský pár. Rezervácia miesta potrebná

Príprava na dojčenie pre budúce mamičky

Dojčenie je prirodzená vec, napriek tomu dokáže mamičku niekedy poriadne prekvapiť a potrápiť. Príprava je určená budúcim mamičkám. Spolu
prejdeme celou prípravou na dojčenie. Budeme sa venovať témam:

 • ako vplýva pôrod na dojčenie
 • prisatie a správna poloha
 • aby dojčenie
 • nebolelo
 • budem mať dosť mliečka
 • ako často dojčiť
 • mýty o dojčení
 • a veľa iného

Hovorí sa, že na dobrom začiatku všetko záleží. 🙂
Rada sa s vami stretnem 12.03.2020hod. Vstup 30 eur.

Revácia miesta potrebná.