Štvornožkovanie – prečo je to také ťažké?

Majka Kollárová

Musí alebo nemusí vaše dieťatko štvornožkovať?

Niektoré deti začínajú štvornožkovať prirodzene a niektoré, ako keby chceli všetko preskočiť, hneď sa chcú postaviť a odkráčať. Veľký vplyv na vývin dieťaťa majú vonkajšie podmienky a zachovaná vývinová postupnosť, jeho svalové vybavenie, ktoré sa prejavuje svalovým napätím, a, samozrejme, aj vlastná vnútorná hnacia sila.

Deti, ktoré sa narodia s nižším svalovým napätím (hypotónia), sa prejavujú ako pohodovejšie. Ťažšie sa im zapájajú jednotlivé svalové skupiny. Ak tieto deti nebudeme neustále podporovať k pohybu, ich vývin môže preskočiť niektoré fázy.

Všetko sa začína odvíjať od sily brušných svalov. Ak má dieťatko slabé bruško, v polohe na chrbátiku nožičky prepína namiesto toho, aby ich pokrčené dvíhalo nad podložku. V polohe na brušku mu práve slabé bruško nedovolí podsunúť kolienka a oprieť sa o ne.

Tieto detičky sa príliš dlho presúvajú z miesta na miesto práve plazením. Ak sa navyše vyvíjali asymetricky, ani plazenie nebude správne a striedavý pohyb končatín nie je samozrejmosťou. Často sa odrážajú o chodidlo dominantnej nožičky. Tento stereotyp si ukladajú a je veľká pravdepodobnosť, že neštandardné postavenie chodidla sa odrazí aj v stoji.

Ak si rodičia tento vývin nevšimnú, dieťa po plazení prejde rovno do stoja. Lenže na stoj telíčko neposilnené zo štvornožkovania ešte nie je pripravené. Tu niekde sa začínajú zdravotné problémy s nesprávnym držaním tela.

Deti, ktoré majú vyššie svalové napätie (hypertónia), majú podobný problém. Napätie v nožičkách im nedovolí pokrčiť kolienka a začať štvornožkovať. U týchto detí často pozorujeme záklon hlavy a trupu. Rodičia si takéto prejavy často vysvetľujú ako mimoriadnu silu a vyspelosť, čo ich vedie k predčasnému posadzovaniu a postaveniu na nožičky.

Oba tieto prípady potrebujú správnu manipuláciu a stimuláciu, potrebujú rodiča, ktorý pozná vývin dieťatka. Priestor, kde sa dieťa pohybuje, je tiež veľmi dôležitý. Plávajúca podlaha či klzká dlažba znemožňujú dieťatku byť na štyroch. Kolienka sa mu rozchádzajú a je oveľa jednoduchšie ostať na brušku a takto sa preplaziť do želaného cieľa.

A prečo je štvornožkovanie také dôležité?

Pri štvornožkovaní dieťa používa krížový mechanizmus, ktorý podporuje súlad medzi pravou a ľavou hemisférou. Práve ich dobrá spolupráca je dôležitá pri čítaní i písaní, čo si vyžaduje ich vzájomnú spoluprácu. Prepojením hemisfér sa podporuje sústredenosť dieťaťa a koordinácia. Vďaka štvornožkovaniu sa posilňujú aj svalové skupiny, ktoré udržiavajú správne postavenie tela.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *